Aanmelden

Ook U kunt lid worden bij vogelvereniging De Vogelvriend te Zevenaar

en ontvangt dan elke maand het bondsorgaan ONZE VOGELS

Contributie voor 2021:

Senioren: € 35,00              

(boven de leeftijd van 17 jaar)

Junioren:  € 15.00             

(tot de leeftijd van 17 jaar)

Verenigingsleden: €  17.00 

(ontvangen geen bondsorgaan !!!!!)

Inschrijfgeld € 3.50

Over te maken op

RABO-Bank IBAN rek: NL 17 RABO 0374807264

t.n.v. Penningmeester Vogelvriend